Home Hair Accessories / ToolsHair BrushesStyling Brushes
66531
Bamboo Ceramic
Thermal Brush (34mm)

66532
Bamboo Ceramic
Thermal Brush (44mm)

66453
Pro Styling Brush
Bronze (33mm)

66452
Pro Styling Brush
Bronze (28mm)

66451
Pro Styling Brush
Bronze (20mm)

66443
Pro Styling Brush
Mint (33mm)

66442
Pro Styling Brush
Mint (28mm)

66441
Pro Styling Brush
Mint (20mm)

66511
Urban Salon Pro -
Ceramic Roll Brush
(34mm)

66512
Urban Salon Pro -
Ceramic Roll Brush
(44mm)

66513
Urban Salon Pro -
Ceramic Roll Brush
(54mm)

66517
Urban Salon Pro - Oval Brush
 1  /  2  /  3