Home ImplementsManicure ImplementsNippers & Pro Tools
70-769B
4" Cuticle Nipper
70-766B
4" Cuticle Nipper (Gold Handle)
70-797B
Cobalt Cuticle Nipper
70-713B
Cuticle Nipper
70-770B
Toenail Nipper
70-772B
Pedicure Nipper
70-798B
Skin Care Tool 144pc/ctn
70-795B
Cuticle Pusher & Pterygium Remover 144pc/ctn
70-793B
Dual Contoured Pusher 144pc/ctn
70-794B
Cuticle Pusher & Cleaner 144pc/ctn
70-790B
Nail Tip Cutter(Chrome) 72pc/ctn
70-791B
Nail Tip Cutter(Black) 72pc/ctn
 1  /  2